Choď na obsah Choď na menu
 


Založenie nehnutelnosti

ehnuteľnosť sa zakladá formou záložného práva, ktoré musí byť za účelom založenia zaregistrované v katastri SR Záložné právo bude zapísané na liste vlastníctva danej nehnuteľnosti Poplatok za vyhotovenie záložnej zmluvy je 200,- EUR . Túto sumu platí klient dopredu, ešte pred vypracovaním záložnej zmluvy. Upozorňujeme, že táto suma nie je vratná a to ani v prípade, že si klient nevybaví potrebné doklady pre založenie nehnuteľnosti Poplatok za vklad, zápis do registra je 66,- EUR, v zrýchlenom konaní (cca 3 dni) je tento poplatok na katastri 266,- EUR. Záleží na klientovi, ako rýchlo potrebuje  poskytnúť pôžičku Upozorňujeme, že poplatky za vypracovanie záložnej zmluvy a poplatky na katastri hradí klient a obe čiastky nie sú vratné, a to ani v prípade, že si klient nevybaví všetky potrebné doklady pre založenie nehnuteľnosti Po zaplatení dlžnej sumy spolu s dohodnutým úrokom dostane klient potvrdenie (kvitanciu), na základe ktorej bude záložné právo vymazané z katastra SR Pri nesplatení dlhu spolu s dohodnutými úrokmi v dohodnutom termíne, si bude záložný veriteľ uplatňovať svoje záložné právo formou, ktorá je definovaná priamo v záložnej zmluve